Budget och skatt

Dina pengar

Dina pengar är mer än mynt och sedlar som du har i plånboken. Dina pengar är också alla dina inkomster och utgifter. Inkomster är pengar du får och utgifter är pengar du betalar. Några inkomster och utgifter är samma varje månad. De kallas fasta inkomster och utgifter. Inkomster och utgifter som inte återkommer varje månad eller som ändras kallas rörliga. Rörliga kostnader är till exempel avgiften för el som ofta är dyrare på vintern än på sommaren.

Inkomster

Inkomster är pengar du får. Det är till exempel lön från arbete, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, sjukpenning, a-kassa och pension. För de flesta inkomster behöver du betala skatt, men inte för de inkomster som är bidrag. Barnbidrag, studiebidrag och bostadsbidrag behöver du till exempel inte skatta för.

Utgifter

Utgifter är kostnader du har för att leva. Det är till exempel kostnad för hyra, mat, kläder, hygien, el, telefon, internet och tv. Utgifter är också vad det kostar att åka tåg, bil, buss, tunnelbana och andra resor. För de flesta är bostaden den största kostnaden. Även maten är en stor kostnad för många.

Skatt

Pengarna du betalar i skatt går till staten så att de kan betala ut bland annat barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning. Skattepengarna betalar också för skolor, sjukvård, polis och bibliotek.
Man kan betala skatt på olika sätt, till exempel skatt på lön. Du betalar även skatt när du köper en vara i en affär. Den skatten kallas moms.
På några varor finns en speciell skatt, till exempel på alkohol, bensin och tobak.

budget

Budget

För att förstå vad det kostar att leva kan du göra en budget. I en budget skriver du alla dina inkomster under en månad och vad det blir totalt. Skriv också alla utgifter under samma period. Utgifterna är allt som du betalar. Lägg ihop inkomsterna och lägg ihop utgifterna. Då ser du hur mycket pengar du har kvar eller om det saknas pengar. En budget hjälper dig att ha koll på dina utgifter så att de inte är större än inkomsterna. Budgeten kan också hjälpa dig att minska på utgifter som inte är nödvändiga. Då kanske du kan spara en del pengar eller köpa något du vill ha.

Vad kostar det att leva?

Här kan du läsa vad det kan kosta att leva i Sverige. Exemplet visar kostnaderna varje månad för en ung kvinna eller man som bor i en egen bostad.

Vad kostar det att leva i Sverige?

Belopp i kronor

Utgifter, per månad Kvinna Man
Mat hemma, 5 dagar/veckaLunch måndag-fredag ingår inte 1370 1800
Förbrukningsvaror 100 100
Saker till hemmet 390 390
Fast telefon, internet, dagstidning 940 940
Hyra, el 4 900 4 900
Hemförsäkring 90 90
Totalt: utgifter för hushållet 7 790 8 220
Övriga utgifter
Personlig hygien, tandvård 510 380
Kläder/skor 600 580
Fritid, inklusive mobiltelefon 800 800
Lunch ute (20 gånger/månad) 1600 1600
Kollektiva resor 500 500
Fack och a-kassa 450 450
Totalt: övriga utgifter 4460 4310
Totalt vad det kostar att leva 12250 12530

Gör vårt test!

Se vad du kan och vad du behöver lära dig om dina pengar.

Gör testet här

Bra att veta

Kommunerna har budget- och skuldrådgivare. De kan svara på frågor om budget och ekonomi och informera om vad du ska göra om du har svårt att betala dina skulder.
Det är gratis att besöka budget- och skuld- rådgivare.

prata-budget

Prata budget

  • Vilken är din största utgift? Vilka är dina andra stora utgifter?
  • Tror du att någon utgift kan bli lägre? Vad kan du göra för att minska utgiften?
  • Vilka av dina nöjen kostar pengar? Har kostnaden ökat eller minskat senaste året?
  • Ska skatten vara olika för personer med höga och låga inkomster? Varför? Varför inte?
  • Vad skulle du göra om du hade 100 miljoner kronor? Vad skulle du köpa?

Jämför kulturer

Vilken var din största utgift i landet där du bodde förut? Vad var dyrare än i Sverige? Vad var billigare?

Vilka sedlar och mynt finns där? Jämför värdet med svenska kronor.

Ordlista

Avgift Pengar du betalar, till exempel medlemsavgift.

Bidrag Pengar som till exempel staten betalar till någon.

Budget Lista över alla inkomster och utgifter.

Fasta kostnaderKostnader som är samma varje månad.

Inkomst Pengar du får för till exempel arbete.

Mynt Pengar av metall.

Plånbok Fodral att ha pengar i.

Rörliga kostnader Kostnader som ändras varje månad.

Saknar Något som inte finns.

Sedlar Pengar av papper.

Skatt Pengar du betalar av din inkomst till stat och kommun.

Totalt Summan av allt det du räknar ihop.

Utgift Allt du betalar för.