Försäkringar

Jag beställer
stycken av handboken Dina pengar och din ekonomi.*
stycken DVD-skivor Prata pengar (max 1 skiva per klass).*

Det är bara du som undervisar i SFI eller liknande som kan beställa!

Namn *

E-post *

Telefonnummer *

Företagsnamn eller skola *

Gatuadress* (Ej box)
Postnummer*
Ort*

*Obligatorisk att fylla i

Försäkringar

En försäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag. Avtalet gör att du kan få ersättning om något du äger blir förstört eller stulet.

Vid till exempel en brand eller trafikolycka kan dina saker försvinna eller bli skadade.

Om du har ett arbete, så betalar din arbetsgivare för viktiga skydd. Det kan vara ersättning om du skadar dig på arbetet vid en olycka eller om du dör. Då får din man, fru eller sambo pengar.

Men skyddet via arbetet ersätter inte allt som kan hända. Därför köper många också privata försäkringar, för att skydda sig mer.

Försäkringsbolag

Det kostar pengar att ha en försäkring. Pengarna du betalar till ett försäkringsbolag kallas premie.
Försäkringsbolagen måste få in pengar för att kunna hjälpa de kunder som behöver ersättning.
Din premie, och andra kunders premie, ska betala en del av vad det kostar om det sker en olycka.

Trafikförsäkring

Alla som har bil måste ha trafikförsäkring. Du måste också ha försäkringen om du har motorcykel eller moped.

Trafikförsäkringen betalar för skador om din bil kör på och skadar en person eller en annan bil. Försäk- ringen betalar även om du, eller andra personer i din bil blir skadade.

Bilägare som inte betalar får betala både trafikför- säkringen och en straffavgift.

Hemförsäkring

Du kan köpa hemförsäkring från ett privat försäkringsbolag. En hemförsäkring ger till exempel:

  • Skydd för dina saker (inte för bilar och andra motorfordon)
  • Skydd om du blir överfallen
  • Skydd när du reser
  • Skydd att betala advokat om du kommer i konflikt med någon (rättsskydd)
  • Försäkring om du måste betala skadestånd (ansvars- försäkring)

Fler försäkringar

Olycksfallsförsäkring betalar sjukvård, om du blir skadad i en olycka. Den betalar också ersättning om du får en skada som aldrig blir bra.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp om du får en sjukdom eller blir skadad. Du kan även få ersättning om du får en skada som aldrig blir bra.

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen. Försäkringen kan betala om du blir sjuk eller är med om en olycka när du reser. Den kan också ge dig pengar om du blir försenad på en resa eller förlorar ditt bagage.

Gör vårt test!

Se vad du kan och vad du behöver lära dig om dina pengar.

Gör testet här

Bra att veta

Bilförsäkring är en extra frivillig försäkring. Den måste inte alla bilägare ha.

Bilförsäkringen ersätter dig för skador på din egen bil.

Du hittar mer information om försäkringar på konsumenternas.se.

prata-budget

Prata försäkringar

  • Vilka typer av försäkringar känner du till?
  • Har du någon försäkring? Om ja, vilken? Hur fick du information om försäkringen?
  • Är det viktigt att ha en hemförsäkring? Varför? Varför inte?.

Jämför kulturer

Finns systemet med försäkringar i ditt födelseland? Om ja, vilka försäkringar finns?

Hade du någon försäkring när du bodde där? Om ja, vilken typ av försäkring?

Ordlista

Ansvars­försäkring Ingår i hemförsäkringen. Ersättning om du måste betala skadestånd.

Bilförsäkring Frivillig försäkring för skador på egen bil.

Ersättning Pengar du får.

Försäkring Avtal med försäkringsbolag som gör att du kan få ersättning, till exempel vid brand.

Försäkrings­bolag Företag som säljer försäkringar.

Hem­ försäkring Försäkring som skyddar dina saker ekonomiskt.

Konflikt Bråk när man inte kan komma överens.

Premie Pengar du betalar för att ha en försäkring.

Rättsskydd Ersättning för att betala advokat om du kommer i konflikt med någon.

Skadestånd Pengar som någon kräver för en skada eller måste betala för en skada.

Straffavgift Extra avgift du måste betala om du t ex inte betalat trafikförsäkring.

Trafik­ försäkring Försäkring alla ägare av bil, motor- cykel och moped måste ha.