Trygghet för alla

Studiebidrag

Du som studerar på universitet, högskola och en del andra utbildningar efter gymnasiet, kan ansöka om studiemedel. Du som studerar på folkhögskola, komvux eller annan utbildning på grundskola och gymnasium kan söka studiemedel från hösten det år du fyller 20.
Studiemedel är bidrag och lån. Centrala studiemedels- nämnden (CSN) beslutar om du har rätt till studie- medel. Studiebidraget betalas ut tio månader om året.

Trygghet för alla

I Sverige finns ett system med försäkringar, så att alla ska känna sig trygga.
Socialförsäkringen är en del av det systemet. Den ska hjälpa och skydda människor hela livet, från födseln till pensionen. Skyddet är pengar som Försäkringskassan betalar ut. Det kan vara barnbidrag, bostadsbidrag eller sjukpenning.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiemedel till dem som studerar.
Pensionsmyndigheten ansvarar för att alla får rätt pension.

Föräldrapenning

Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning till den som har fått barn och är föräldraledig. Det är pengar som föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn istället för att arbeta. Föräldrapenningen är olika för olika personer. Den beror på hur mycket du tjänade innan du blev förälder. Föräldrapenningen betalas ut i totalt 480 dagar per barn. Du kan ta ut föräldrapenning till och med att ditt barn slutat första året i grundskolan. (Siffran är från år 2013.)

Barnbidrag

Alla som bor i Sverige och har barn får barnbidrag. Du behöver inte ansöka om att få det. Försäkringskassan ansvarar för att du får rätt summa pengar. Barnbidraget är 1 050 kronor per barn. Föräldrar som har flera barn får ett tillägg. Det beror på hur många barn du har. Du som har två barn får två barnbidrag och 150 kronor extra i månaden. Barnbidraget betalas ut senast den 20:e dagen i månaden.

Sjukpenning

Arbetsgivaren betalar dig sjuklön de två första veckorna du är sjuk, utom för den första sjukdagen. Den kallas karensdag och då får du ingen lön. Efter två veckor betalar Försäkringskassan sjukpenning till dig i stället. Om du inte har arbete, så betalar Försäkringskassan sjukpenning hela tiden du är sjuk. Sjukpenningen är olika för olika personer. Den beror på hur mycket du tjänade innan du blev sjuk. Du som har eget företag, är arbetslös eller föräldraledig kan få sjukpenning även första dagen.

Bostadsbidrag

Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Ungdomar som är över 18 år, men under 29 år kan också få bostadsbidrag. Gifta eller sambor ska båda vara under 29 år för att få bostadsbidrag.

Bidragets storlek beror på inkomst, vad bostaden kostar, hur stor bostaden är och hur många barn som bor där. Personen som söker bostadsbidrag måste bo i den bostad som han eller hon söker bidrag för. Du måste själv ansöka om du vill ha bostadsbidrag. Bidraget är för högst 12 månader. Efter 12 månader måste du lämna in en ny ansökan. Du kan få bostads- bidrag från den månad Försäkringskassan får din ansökan.

Gör vårt test!

Se vad du kan och vad du behöver lära dig om dina pengar.

Gör testet här

Bra att veta

Studiebidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka.

Studielånet är pengar som du måste betala tillbaka. Du kan söka bara bidraget, om du vill.

prata-budget

Prata trygghet

  • Vilken ekonomisk hjälp tycker du ska finnas för människor?
  • Ska det vara samma hjälp för rika och fattiga personer? Varför? Varför inte?
  • Är 1 050 kronor per barn i barnbidrag en lagom summa?
  • Är 480 dagar per barn lagom antal dagar för att stanna hemma?
  • Vad tycker du är viktigast? Föräldrapenning, barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag eller studiebidrag? Berätta varför.

Jämför kulturer

Vilken ekonomisk hjälp finns för människor i landet där du bodde förut?.

Finns betald föräldraledighet i andra länder? I så fall, hur länge?

Finns studiemedel i andra länder? I så fall, hur mycket? Måste man betala tillbaka pengarna?

Ordlista

Inkomst Pengar du får till exempel genom arbete.

Karensdag Första sjukdagen utan lön.

Lön Pengar du får när du arbetar.

Sjukanmäla sig Meddela sjukdom. Kan vara i telefon, via sms eller mejl.

Sjuklön Pengar arbetsgivaren betalar de första två veckorna du är sjuk.

Sjukpenning Pengar Försäkringskassan betalar när du är sjuk.

Skatt Pengar du betalar till stat och kommun.

Spara Samla på något, till exempel pengar, för att använda senare.

Tjäna Pengar du får när du arbetar.