Till toppen

Hem / Privatekonomi / Betala räkningar

Betala räkningar

Betala

Du kan betala på olika sätt när du köper något. Du kan betala direkt med mynt eller sedlar. Det är att betala kontant. Du kan också betala med kort. För att få bankkort ska du ha konto hos en bank. När du betalar med bankkort i en affär, så tar banken summan från ditt konto. 

Ett annat sätt att betala är med faktura. Du får fakturan av säljaren som du har köpt något av. Ibland skickas fakturor via post, mejl eller direkt till din internetbank. Sedan betalar du fakturan efter att du har fått det som du har köpt, till exempel en tv eller en soffa. 

Faktura kallas också för räkning. 

Svåra ord

Bank Företag där du kan betala räkningar, spara pengar och låna pengar.

Bankkort Kort som du kan betala med. Banken tar summan direkt från ditt konto.

Faktura Papper som visar hur mycket du ska betala.

Internetbank Banktjänster på internet.

Kontanter Mynt och sedlar.

Läs hela ordlistan

Film om att betala räkningar

Svensk undertext till filmen finns att tillgå i videospelarens menyrad.

Övningar

Ladda ner

Manus

Ladda ner

Betala räkningar  

Exempel på räkningar är räkningar för tv, internet och hyra. Du kan också få telefonräkning, elräkning och räkning från förskola och fritidshem.

På räkningen finns information om hur mycket du ska betala, till vilket konto du ska betala pengarna och när pengarna senast ska finnas hos den som har skickat räkningen.

Betala via internetbanken  

Många betalar sina räkningar via internet. Du måste ha ett konto i en bank, för att kunna betala via internet. Sedan kan banken ansluta ditt konto till internetbanken. Då får du en personlig kod. Visa inte koden för någon. 

Med internetbanken kan du betala dina räkningar från en dator. På räkningarna finns nummer till ett bankgirokonto eller ett plus-girokonto. Du skriver själv in vilket konto-nummer du betalar till. 

Svåra ord

Kontonummer Nummer till bankgirokonto eller plusgirokonto.

Läs hela ordlistan

Betala med bankkort 

Med bankkort kan du betala i affärer. Du betalar genom att knappa in bankkortets kod eller genom att skriva ditt namn på ett kvitto. 

Med bankkortet kan du också ta ut pengar från en uttagsautomat, till exempel en Bankomat. Då använder du också bankkortets kod. Bankkort från Visa och Master Card fungerar i alla bankers automater.

Betala med betalkort eller kreditkort

I affärer kan du också betala med betalkort och kreditkort. Då betalar du senare. Banken drar inte pengar direkt från ditt konto. Det kommer en räkning hem till dig i slutet av varje månad. Även med betalkort och kreditkort kan du ta ut pengar från bankomat.

Betala med autogiro

Autogiro är ett sätt att betala räkningar automatiskt till någon du ofta betalar till. Det kallas att betala till en återkommande betalningsmottagare. Om du vill börja med autogiro ska du ge betalningsmottagaren tillstånd att be din bank betala en viss summa vissa dagar. Det kallas att ge betalningsmottagaren fullmakt.

Banken drar sedan pengarna från ditt bankkonto. Du kan ge din fullmakt på en blankett eller via internet.

Du måste själv kontrollera att det finns pengar på ditt konto så att betalningen kan göras när pengarna ska dras från kontot. Det kostar inget att ha autogiro.

Stoppa autogiro

Du kan stoppa ditt tillstånd till autogiro när du vill. Det gör du genom att meddela din betalningsmottagare eller din bank. Senast fem vardagar innan nästa förfallodag måste betalningsmottagaren ha ditt meddelande om att stoppa betalningen med autogiro. Förfallodag är den senaste dag som pengarna ska finnas på mottagarens konto. Om du stoppar ditt autogiro via banken ska de ha ditt meddelande senast den sista vardagen före förfallodagen.

Betala med Swish 

Swish är en app i mobilen som du kan använda för att skicka pengar från ditt bankkonto till en annan persons konto. Du behöver ett mobilt bank-id till din telefon för att kunna skicka pengar med Swish. 

Du kan ansluta dig till Swish på din internetbank. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. Sedan kan du skicka pengar. Du får se namnet på mottagaren innan du godkänner en betalning. Den som ska ha pengarna måste också ha Swish för att det ska fungera. 

Pengar som skickas med Swish kommer fram direkt. Både den som har skickat pengar och mottagaren ser inom några sekunder att pengarna kommer in på rätt konto. Du kan skicka pengar till alla som har Swish. Mottagaren får pengarna till sitt bankkonto också om det är natt och söndag. Swish fungerar hela dygnet och hela veckan.

Exempel på räkning

Ett exempel på en räkning

Förklaring

1. FakturanummerFakturans nummer. Numret behöver du om du kontaktar den som har skickat fakturan.

2. FörfallodagSenaste dag som pengarna ska vara hos den som skickat fakturan.

3. Belopp, eller Att betala
Den summa du ska betala.

4. Bank- eller plusgiro-nummerDet vanligaste är att betala in pengar på plusgiro eller bankgiro.

5. Betalnings-mottagarePerson eller företag som ska ha de pengar som betalas in.

6. OCR-nummer eller referensnummerSiffror du ska skriva in om du betalar via internet. Siffrorna hjälper betalningsmottagaren att veta vilken räkning du betalar och att det är du som har betalat.

Bra att veta

Prata räkningar

  • Vilka räkningar får du? Hur ofta får du dem? 

  • Vilket är bästa sättet att betala räkningar? Varför tycker du det? 

  • Skickar du pengar utomlands ibland? Om ja, hur gör du??

  • Är Swish ett säkert sätt att skicka pengar till andra personer? Varför? Varför inte?

  • Använder du autogiro? Om ja, till vilken betalningsmottagare?

Jämför kulturer

Hur vanligt är det i ditt födelseland att ha ett bankkonto? Har nästan alla vuxna det? Ungefär 50 procent? 25 procent? 10 procent?

Hur vanligt är det i ditt födelseland att betala räkningar på internet?

Vilket sätt är vanligt för att skicka pengar till familj och vänner?

Vilka likheter finns mellan att betala räkningar i ditt födelseland och i Sverige? Vilka skillnader finns i sättet att betala? 

Ändrade du ditt sätt att betala räkningar när du kom till Sverige? Om ja, hur? Vilka fördelar och nackdelar tycker du finns med olika sätt att betala räkningar?

Faktafrågor

1. Vad är kontant betalning?

Betalning med bankkort

Betalning med mynt och sedlar

Betalning med kreditkort

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

2. Vad behövs för att betala via internet?

Bankkonto anslutet till internetbanken

Kod för att skriva bankgironummer

Kod för att skriva plusgironummer

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

3. Vad är förfallodag?

Senaste dag du kan betala en faktura

Datumet när fakturan är utskriven

Senaste dag pengarna ska finnas hos den som har skickat fakturan

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

4. Hur fungerar kreditkort?

Pengarna dras direkt från bankkonto

Räkning kommer en gång i månaden

Pengar överförs från internetbanken

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

5. Vad är Swish?

En app i mobilen för att skicka pengar

En app i mobilen för att kunna byta bank

En app i mobilen för att kontakta myndigheter

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

6. Vad är rätt om Swish?

Swish fungerar bara vardagar kl. 9-17

Swish fungerar för alla med mobiltelefon

Mobilt bank-id behövs för att ha Swish

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

7. Vad är autogiro?

Extra avgift om jag inte har betalat en räkning

Kostnad för att skicka pengar mellan bankkkonton

Betala genom att banken drar pengar automatiskt

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

8. Vad är rätt om autogiro?

Det går aldrig att stoppa autogiro

Man kan ge fullmakt till autogiro på internet

Autogiro kostar olika mycket för olika banker

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

Ordlista

Autogiro Ett sätt att betala räkningar automatiskt.

Avgift Pengar som du betalar.

Bank Företag där du kan betala räkningar, spara pengar och låna pengar.

Bankkort Kort som du kan betala med. Banken tar summan direkt från ditt konto.

Belopp En summa pengar.

Betalkort Kort som du kan betala med. Räkning kommer varje månad.

Betalnings-mottagare Person eller företag som ska ha de pengar som betalas in.

Faktura Papper som visar hur mycket du ska betala.

Fakturanummer Nummer du behöver om du kontaktar den som skickat fakturan.

Förfallodag Senaste dag som pengarna ska vara hos den som skickat fakturan.

Internetbank Banktjänster på internet.

Kontanter Mynt och sedlar.

Kontonummer Nummer till bankgirokonto eller plusgirokonto.

Gå till vår samlade ordlista