Till toppen

Hem / Privatekonomi / Försäkringar

Försäkringar

Försäkringar

En försäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag. Avtalet gör att du kan få ersättning om något du äger blir förstört eller stulet. Vid till exempel en brand eller trafikolycka kan dina saker försvinna eller bli skadade. 

Om du har ett arbete, så betalar din arbetsgivare för viktiga skydd. Det kan vara ersättning om du skadar dig på arbetet vid en olycka eller om du dör. Då får din man, fru eller sambo pengar. 

Men skyddet via arbetet ersätter inte allt som kan hända. Därför köper många också privata försäkringar, för att skydda sig mer.

Svåra ord

Ersättning Pengar du får.

Försäkringsbolag Företag som säljer försäkringar.

Läs hela ordlistan

Film om försäkringar

Svensk undertext till filmen finns att tillgå i videospelarens menyrad.

Övningar

Ladda ner

Manus

Ladda ner

Försäkringsbolag   

Det kostar pengar att ha en försäkring. Pengarna du betalar till ett försäkringsbolag kallas premie. Försäkringsbolagen måste få in pengar för att kunna hjälpa de kunder som behöver ersättning. 

Din premie, och andra kunders premie, ska betala en del av vad det kostar om det sker en olycka. 

Svåra ord

Premie Pengar du betalar för att ha en försäkring.

Läs hela ordlistan

Trafikförsäkring 

Alla som har bil måste ha trafikförsäkring. Du måste också ha försäkringen om du har motorcykel eller moped. 

Trafikförsäkringen betalar för skador om din bil kör på och skadar en person eller en annan bil. Försäkringen betalar även om du, eller andra personer i din bil blir skadade. Bilägare som inte betalar får betala både trafikförsäkringen och en straffavgift. 

Svåra ord

Straffavgift Extra avgift du måste betala om du till exempel inte betalat trafikförsäkring.

Läs hela ordlistan

Hemförsäkring 

Du kan köpa hemförsäkring från ett privat försäkringsbolag. En hemförsäkring ger till exempel: 

  • Skydd för dina saker (inte för bilar och andra motorfordon)

  • Skydd om du blir överfallen

  • Skydd när du reser

  • Skydd att betala advokat om du kommer i konflikt med någon (rättsskydd)

  • Försäkring om du måste betala skadestånd (ansvarsförsäkring)

Svåra ord

Ansvarsförsäkring Kan ingå i hemförsäkringen. Ersätttning om du måste betala skadestånd.

Skadestånd Pengar som någon kräver för en skada eller måste betala för en skada.

Konflikt Bråk när man inte kan komma överens.

Läs hela ordlistan

Fler försäkringar 

Olycksfallsförsäkring betalar sjukvård, om du blir skadad i en olycka. Den betalar också ersättning om du får en skada som aldrig blir bra. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp om du får en sjukdom eller blir skadad. Du kan även få ersättning om du får en skada som aldrig blir bra. 

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen. Försäkringen kan betala om du blir sjuk eller är med om en olycka när du reser. Den kan också ge dig pengar om du blir försenad på en resa eller förlorar ditt bagage. 

Bra att veta

Bilförsäkring är en extra frivillig försäkring. Den måste inte alla bilägare ha. 

Bilförsäkringen ersätter dig för skador på din egen bil. 

Du hittar mer information om försäkringar på konsumenternas.se

Prata Försäkringar

  • Vilka typer av försäkringar känner du till?

  • Har du någon försäkring? Om ja, vilken? Hur fick du information om försäkringen?

  • Är det viktigt att ha en hemförsäkring? Varför? Varför inte?

Jämför kulturer

Finns systemet med försäkringar i ditt födelseland? Om ja, vilka försäkringar finns? 

Hade du någon försäkring när du bodde där? Om ja, vilken typ av försäkring?

Faktafrågor

1. Vad är premie?

Pengar du betalar till ett försäkringsbolag

Pengar du får om du blir skadad på en resa

Pengar du får om du blir skadad på arbetet

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

2. Vad är trafikförsäkring?

Frivillig försäkring för bilägare

Försäkring alla bilägare måste ha

Frivillig försäkring för mopedägare

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

3. Vad är bilförsäkring?

Försäkring som ersätter dig om du kör på någon

Försäkring som ersätter dig om du kör på en annan bil

Försäkring som ersätter dig för skador på din egen bil

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

4. Vad är hemförsäkring?

Privat försäkring som skyddar din bil

Privat försäkring som skyddar dina saker

Privat försäkring som skyddar dig om du blir sjuk

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

5. Vad kan olycksfallsförsäkring ersätta?

Kostnad för advokathjälp vid konflikt

Kostnad om du förlorar ditt bagage vid resa

Kostnad för sjukvård om du blir skadad i en olycka

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

Ordlista

Ansvarsförsäkring Kan ingå i hemförsäkringen. Ersätttning om du måste betala skadestånd.

Bilförsäkring Frivillig försäkring för skador på egen bil.

Ersättning Pengar du får.

Försäkring Avtal med försäkringsbolag som gör att du kan få ersättning, till exempel vid brand.

Försäkringsbolag Företag som säljer försäkringar.

Hemförsäkring Försäkring som skyddar dina saker ekonomiskt.

Konflikt Bråk när man inte kan komma överens.

Premie Pengar du betalar för att ha en försäkring.

Rättskydd Ersättning för att betala advokat om du kommer i konflikt med någon.

Skadestånd Pengar som någon kräver för en skada eller måste betala för en skada.

Straffavgift Extra avgift du måste betala om du till exempel inte betalat trafikförsäkring.

Trafikförsäkring Försäkring alla ägare av bil, motorcykel och moped måste ha.

Gå till vår samlade ordlista