Länkar

Länkar och telefonnummer

 

Att bli bankkund:
www.swedishbankers.se
Läs på flera språk om att bli kund i svensk bank hos Svenska Bankföreningen.

Arbetsförmedlingen:
www.arbetsformedlingen.se
Information och stöd för den som söker arbete.

Boende:
www.omboende.se
Om att köpa, sälja, äga, bygga och hyra bostad.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN):
www.csn.se, telefon 0771-276 000.
Bidrag och lån vid studier.

(Om) Digitala betaltjänster:
Se film på YouTube ->.
Av Länsstyrelsen i Örebro.

(Om) Försäkringar:
En film som förklarar hur försäkring fungerar.
Se film här-> av Svensk Försäkring.

Försäkringskassan:

www.forsakringskassan.se, telefon 0771-524 524.
Information om olika bidrag och hur man söker.

Hallå konsument:
www.hallakonsument.se, telefon 0771-525 525.
Oberoende vägledning genom Konsumentverket, i samarbete med andra
myndigheter, konsumentbyråer och kommunernas konsumentvägledning.

Konsumentbyråer:
Bank- och finansbyrån samt Försäkringsbyrån:
www.konsumenternas.se, telefon 0200-22 58 00
Energimarknadsbyrån:
www.energimarknadsbyran.se, telefon 08-522 789 50
Telekområdgivarna:
www.ktib.se, telefon 08-522 767 00
Opartisk och kostnadsfri vägledning om bland annat bank,
försäkring, telekom och energi.

Konsumentverket:
www.konsumentverket.se
Information till konsumenter. Kontaktuppgifter till budget- och
skuldrådgivare samt konsumentvägledare i din kommun.

Kronofogden:
www.kronofogden.se, telefon 0771-737 300
Information och vägledning för dig som vill ha hjälp att betala
eller att få betalt.

Money from Sweden
www.moneyfromsweden.se (En tjänst från Konsumentverket)
Här kan du jämföra hur mycket det kostar att skicka pengar med olika
företag. Du ser också hur lång tid det tar att skicka pengarna.

Pensionsmyndigheten:
www.pensionsmyndigheten.se, telefon 0771-776 776
Information om allmän pension och planering av pensioner.

Skatteverket:
www.skatteverket.se, telefon 0771-567 567
Information om skatter, egenavgifter och avdrag.

Gör vårt test!

Se vad du kan och vad du behöver lära dig om dina pengar.

Gör testet här