Till toppen

Hem / Privatekonomi / Pensioner

Pensioner

Vad är pension?

Det finns flera olika typer av pension. Du får själv bestämma när du vill börja ta ut pension, men det finns några regler. Reglerna finns hos Pensionsmyndigheten. Du måste själv ansöka om att få pension.

Pensionsmyndigheten är en av statens myndigheter. De ansvarar för att alla får rätt pension. Från Pensionsmyndigheten kan du få inkomstpension, premiepension och garantipension. De är allmänna pensioner. Pensionen är olika för olika personer. 

Pensionen beror på hur mycket pengar du har tjänat i Sverige. Den beror också på hur mycket skatt du har betalat. Pengarna betalas ut en gång i månaden. Alla ska betala skatt också på sina pensionspengar. 

Svåra ord

GarantipensionFör den som har tjänat lite och har bott minst tre år i Sverige.

InkomstpensionEn del av skatten går till inkomst-pensionen. Ingår i den allmänna pensionen.

PensionPengar äldre får av staten, arbetsgivaren eller båda. Även privatpensioner finns.

Läs hela ordlistan

Film om pensioner

Svensk undertext till filmen finns att tillgå i videospelarens menyrad.

Övningar

Ladda ner

Manus

Ladda ner

Inkomstpension 

Du får högre inkomstpension om du har arbetat länge och tjänat mycket pengar. Du får lägre pension om du inte har tjänat så mycket. När du arbetar går en del pengar från din lön till inkomstpensionen. Staten tar pengarna från skatten som du betalar. 

Garantipension 

Du som har liten pension eller ingen pension kan få garantipension. Du ska ha bott i Sverige i minst tre år för att få garantipension. 

Om du har bott i Sverige i 40 år som vuxen, eller längre, så får
du full garantipension. 

Premiepension 

Staten tar också pengar till premiepensionen från skatt som du betalar. Om du vill kan du själv välja att spara de pengarna i olika fonder. En fond är en samling värdepapper. Alla som sparar i fonden äger de
värdepapperen tillsammans. 

Du kan välja högst fem fonder och du får byta fonder när du vill. Det kostar ingenting. Din premiepension beror på om fonden som du sparar i går bra eller dåligt. 

Svåra ord

FondEn samling värdepapper. Alla som sparar i fonden äger den tillsammans.

Läs hela ordlistan

Bostadstillägg 

Om du får låg pension kan du få bostadstillägg. Det är skattefritt. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Svåra ord

Bostadstillägg Om du får låg pension kan du ansöka om bostadstillägg.

Läs hela ordlistan

Rätt till pension

Alla som har arbetat i Sverige och bott i Sverige har rätt till pension. Även till exempel inkomster från föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning och pengar från a-kassa ger rätt till pension. 

Bara vita inkomster ger dig rätt till pension. 

Svåra ord

Vita inkomster Pengar man får för arbete och betalar skatt för.

Läs hela ordlistan

Ingen rätt till pension

Om du jobbar i ett annat land och betalar skatt i det landet, får du inte svensk pension. Du får heller ingen pension om du är egen företagare och inte tar ut lön. 

Vårdnadsbidrag ger ingen rätt till pension och svarta inkomster ger
ingen pension.

Svåra ord

Svarta inkomster Pengar man får för arbete och inte betalar skatt för.

Läs hela ordlistan

Minpension.se

minpension.se kan du se hela din pension. Du får veta ungefär hur mycket pengar du kan få när du blir pensionär. 

Tjänstepension och privat pension

Många som arbetar har också tjänstepension. Det är pengar som arbetsgivaren sätter in varje månad till dig som arbetar. Alla olika pensioner tillsammans blir din totala pension. Du kan fråga din arbetsgivare om
du har tjänstepension. 

En del människor sparar själva till sin pension. Det finns flera olika sätt att pensionsspara via en bank eller ett försäkringsbolag.

Bra att veta

Pensionsmyndigheten har kundservice på telefon. Du kan ringa och fråga om din pension nu och i framtiden.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du få mer information.

Prata Pension

  • Vid vilken ålder tycker du att det är lagom att sluta arbeta? 

  • Ska man själv få bestämma när man vill gå i pension? 

  • Är det rätt att den som har tjänat mycket pengar får hög pension?

  • Vem tycker du ska försörja gamla människor?

  • Är det rätt att personer som aldrig har arbetat får pension när de blir gamla?

Jämför kulturer

Finns systemet med pension i ditt födelseland? Om nej, hur försörjer sig gamla? 

Hur gamla är människor i ditt födelseland när de slutar arbeta? 

Lever dina föräldrar? Om ja, arbetar de eller vad gör de?

Faktafrågor

1. Vilken myndighet ansvarar för att alla får rätt pension?

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

2. Vilken inkomst ger rätt till pension?

Vårdnadsbidrag

Föräldrapenning

Inkomst från annat land

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

3. Hur ofta betalas pensionen ut?

En gång i månaden

En gång i veckan

Varannan vecka

Du svarade tyvärr fel.

Rätt!

Ordlista

Bostadstillägg Om du får låg pension kan du ansöka
om bostadstillägg.

Fond En samling värdepapper. Alla som sparar i fonden äger den tillsammans.

Garanatipension För den som har tjänat lite och har bott minst tre år i Sverige.

Inkomstpension En del av skatten går till inkomst-pensionen. Ingår i den allmänna pensionen.

Pension Pengar äldre får av staten, arbetsgivaren eller båda. Även privatpensioner finns.

Pensionsmyndigheten Ansvarar för att alla får rätt pension. Informerar om pensioner.

Premiepension En del av skatten går till premiepension. Du kan spara pengarna i fonder.

Svarta inkomster Pengar man får för arbete och
inte betalar skatt för.

Tjänstepension Pengar som arbetsgivaren sätter in.

Vita inkomster Pengar man får för arbete och betalar skatt för.

Värdepapper Aktier och andra värdepapper.

Gå till vår samlade ordlista